Lista magazynów

Nazwa Rozmiar
07/2018.pdf
Zmiana czynników uwzględnianych przy odliczeniu podatku naliczonego jako przesłanka koniecznej korekty
5 889,8k
08/2018.pdf
Dyrektywa 2018/822 – zasady przekazywania informacji o uzgodnieniach transgranicznych i ich skutkach podatkowych
6 169,0k
09/2018.pdf
Granice swobody wykładni unijnego prawa podatkowego i celnego przez sąd krajowy wobec wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Uwagi na tle wybranych orzeczeń TS
4 613,0k
Wyświetlanie 3 rezultatów.

Lista magazynów

Najnowszy numer